Program Studia i Praca

 

Program Studia i Praca

Kontynuacja nauki podczas pracy:

Program skierowany jest do absolwentów szkół średnich poszukujących pracy oraz aktualnie zatrudnionych w zakładzie Fideltronik w Suchej Beskidzkiej. Umożliwia kontynuowanie nauki na studiach niestacjonarnych inżynierskich na określonych uczelniach i kierunkach:

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • Wydział: Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, kierunek kształcenia: Elektronika i Telekomunikacja, studia inżynierskie niestacjonarne I stopnia (8 semestrów)
Politechnika Śląska w Gliwicach
 • Wydział: Elektroniki i Telekomunikacji lub Elektryczny, kierunek kształcenia: Elektronika i Telekomunikacja, studia inżynierskie niestacjonarne I stopnia (8 semestrów)
Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Specjalność: Elektronika Komputerowa, studia inżynierskie niestacjonarne I stopnia

ETAPY PROJEKTU:

ETAP I – ZGŁOSZENIE I KWALIFIKACJA DO PROGRAMU

Warunkiem zgłoszenia się do programu jest posiadanie wpisu na wyżej wymienione studia. Kandydaci starający się o zatrudnienie w Fideltronik w ramach programu „Studia i praca” będą zakwalifikowani do pracy na podstawie przeprowadzonej rozmowy rekrutacyjnej.

ETAP II – UMOWA O PRACĘ

Kandydaci zakwalifikowani do pracy będą zatrudnieni na okres próbny (3 miesiące) umożliwiający odbycie stażu na stanowisku produkcyjnym. Zawarcie kolejnej umowy uzależnione jest od uzyskanej oceny na stanowisku pracy. Wymagane jest także potwierdzenie, że Pracownik podjął i kontynuuje studia.

ETAP III – ZAWARCIE UMOWY O DOKSZTAŁCANIU

Pełne przystąpienie do programu „Studia i praca” nastąpi po podpisania umowy o dokształcaniu. Warunkiem zawarcia umowy jest:

 • odbycie co najmniej 3-miesiecznego stażu pracy w firmie Fideltronik w Suchej Beskidzkiej;
 • uzyskanie pozytywnej oceny na stanowisku pracy;
 • zaliczenie pierwszego semestru studiów;
 • znajomość języka angielskiego lub zobowiązanie do jego nauki;
 • pozytywna ocena podczas rozmowy kwalifikującej do programu;

ETAP IV - UCZESTNICTWO W PROGRAMIE „STUDIA I PRACA”

Szczegółowe zasady uczestnictwa w programie określa umowa o dokształcaniu zawierana pomiędzy Pracownikiem i Pracodawcą. Umowa reguluje ich prawa i obowiązki między innymi:

 1. W okresie studiów harmonogram godzin pracy będzie indywidualnie dostosowany do planu zajęć na uczelni;
 2. Pracownikowi będą zwracane koszty czesnego na warunkach określonych w zawartej umowie o dokształcaniu:
  • zwrot kosztów czesnego będzie dokonywany wyłącznie za zaliczone semestry w wysokości minimalnej 70%;
  • pełny zwrot kosztów będzie przysługiwał w przypadku uzyskania średniej ocen powyżej 3,8 oraz terminowego zaliczanie semestrów;
  • opłaty dodatkowe wynikające z niezaliczenia semestru nie podlegają refundacji.
 3. Pracownik jest zobowiązany do terminowego zaliczania kolejnych semestrów
 4. Pracownik zobowiązuje się do przepracowania u Pracodawcy 36 miesięcy po dniu ukończenia studiów.
 5. Pracownik jest zobowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez Pracodawcę w sytuacji kiedy:
  • Pracownik bez uzasadnionych przyczyn przerwie studia;
  • Pracodawca rozwiąże umowę o dokształcaniu w przypadku niezadowalających wyników nauki (np. dwukrotnego niezaliczenia semestru);
  • w trakcie studiów lub w okresie 3 lat po ich ukończeniu:
   • Pracodawca rozwiąże z Pracownikiem stosunek pracy bez wypowiedzenia z winy Pracownika;
   • Pracownik rozwiąże stosunek pracy za wypowiedzeniem;
   • Pracownik rozwiąże stosunek pracy bez wypowiedzenia, na podstawie art. 55 lub art. 94(3) Kodeksu pracy mimo braku przyczyn określonych w tych przepisach.

W trakcie studiów Pracownik ma możliwość awansu na wyższe stanowiska np. Asystent Inżyniera lub Inżynier Junior.

W przypadku terminowego ukończenia studiów i uzyskanie średniej ocen co najmniej 4.0 Pracownik możne kontynuować studia magisterskie II stopnia na podstawie kolejnej umowy o dokształcaniu.

KOORDYNATOR PROJEKTU:

Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenie się w siedzibie firmy w Suchej Beskidzkiej ul. Beniowskiego 1 do koordynatora programu:

Pani Małgorzaty Talagi - kontakt telefoniczny (+48 666 090 474)

bądź wysyłając e-mail:

 

Ze względu na ustawienia Twojej przeglądarki oraz celem usprawnienia funkcjonowania witryny www.fideltronik.com.pl zostały zainstalowane pliki cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Możesz to zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.

Więcej informacji w Polityce cookies