Cele Korporacyjne

 1.     Zmniejszenie liczby wypadków przy pracy poprzez między innymi

  • Ciągłe prowadzenie analiz ryzyka wypadkowego i podejmowanie odpowiednich działań zapobiegawczych
  • Zwiększanie świadomości pracowników
  • Poprawę bezpieczeństwa pracy przy obsłudze maszyn i urządzeń szczególnie pod względem możliwości wystąpienia urazów oraz porażenia prądem

 2.     Poprawa warunków środowiska pracy poprzez:

  •  Zmniejszanie narażeń na kontakt z materiałami zawierającymi substancje szkodliwe a występujących w procesach technologicznych i na indywidualnych stanowiskach pracy (m. in. wprowadzenie technologii lutowania bezołowiowego, rozbudowa systemu wentylacyjnego dla indywidualnych stanowisk pracy, stosowanie pomocniczych materiałów technologicznych o mniejszym stopniu szkodliwości)
  • Zmniejszanie uciążliwości pracy (ciągła poprawa ergonomiczności stanowisk, zapobieganie monotonii, zapewnienie właściwej temperatury pomieszczeń w okresie letnim, stosowanie oświetlenia punktowego itp.)

 3.     Zapewnienie właściwego stosowania środków ochrony indywidualnej pracowników na stanowiskach pracy, gdzie występują czynniki szkodliwe i niebezpieczne.

 4.     Zmniejszenie procentowego udziału liczby osób pracujących w warunkach narażenia na czynniki szkodliwe oraz niebezpieczne, także pracujących w warunkach szczególnie uciążliwych.

 5.     Pełne zrealizowanie planu okresowych inspekcji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz podejmowanie i realizowanie odpowiednich działań zapobiegawczych i korygujących.

 6.     Ciągła poprawa i aktualizacja systemu komunikacji i transportu wewnętrznego w celu zmniejszenia ryzyka wypadkowego oraz uciążliwości pracy.

 7.     Zmniejszenie ryzyka pożarowego oraz jego ewentualnych skutków poprzez:

  • Doskonalenie systemu zabezpieczenia przeciwpożarowego
  • Okresowe przeglądy ogólnozakładowego planu postępowania na wypadek wystąpienia pożaru
  • Wprowadzenie systemu ewidencji osób znajdujących się na terenie zakładu oraz szkolenia pracowników (próbne ewakuacje, użycie środków gaśniczych, pierwsza pomoc)

 

Ze względu na ustawienia Twojej przeglądarki oraz celem usprawnienia funkcjonowania witryny www.fideltronik.com.pl zostały zainstalowane pliki cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Możesz to zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.

Więcej informacji w Polityce cookies